Ex Le Havre to Papeete (FCL)

NAVIREVOYAGEMISE ? QUAIDEPARTARRIVEETRANSIT TIME
CMA CGM ABU DHABIV 0RP9JS1MA24-oct-2130-oct-2106-dec-2137
APL MEXICOV 10-nov-2115-nov-2114-dec-2129
NORDPACIFICV 0RP9LS1MA07-nov-2113-nov-2117-dec-2134
MARINERV 0RP9NS1MA21-nov-2127-nov-2127-dec-2130
MARIUSV 0RP9PS1MA05-dec-2111-dec-2111-janv-2231
MAJESTICV 0RP9RS1MA19-dec-2125-dec-2125-janv-2231
MANDALAYV 0RP9TS1MA02-janv-2208-janv-2208-feb-2231
SEATRADE GREENV 0RP9VS1MA16-janv-2222-janv-2222-feb-2231
CMA CGM ABU DHABIV 0RP9XS1MA30-janv-2205-feb-2207-Mar-2230
NORDPACIFICV 0RP9ZS1MA13-feb-2219-feb-2221-mars-2230
MARINERV 0RPA1S1MA27-feb-2205-Mar-2204-apr-2230
CMA CGM TAMARINDV 0RPSGS1MA06-Mar-2212-Mar-2211-apr-2230
CMA CGM WARATAHV 0RPA5S1MA20-Mar-2226-Mar-2225-apr-2230
MAJESTICV 0RPA7S1MA27-Mar-2202-apr-2202-may-2230
-
Glisser pour voir

Ex Le Havre to Papeete (LCL)

NAVIREVOYAGECLOTUREDEPARTARRIVEETRANSIT TIME
CMA CGM ABU DHABIV 0RP9JS1MA22-oct-2130-oct-2106-dec-2137
APL MEXICOV 08-nov-2115-nov-2114-dec-2129
NORDPACIFICV 0RP9LS1MA05-nov-2113-nov-2117-dec-2134
MARINERV 0RP9NS1MA19-nov-2127-nov-2127-dec-2130
MARIUSV 0RP9PS1MA03-dec-2111-dec-2111-janv-2231
MAJESTICV 0RP9RS1MA17-dec-2125-dec-2125-janv-2231
MANDALAYV 0RP9TS1MA31-dec-2108-janv-2208-feb-2231
SEATRADE GREENV 0RP9VS1MA14-janv-2222-janv-2222-feb-2231
CMA CGM ABU DHABIV 0RP9XS1MA28-janv-2205-feb-2207-Mar-2230
NORDPACIFICV 0RP9ZS1MA11-feb-2219-feb-2221-Mar-2230
MARINERV 0RPA1S1MA25-feb-2205-Mar-2204-apr-2230
CMA CGM TAMARINDV 0RPSGS1MA04-Mar-2212-Mar-2211-apr-2230
CMA CGM WARATAHV 0RPA5S1MA18-Mar-2226-Mar-2225-apr-2230
MAJESTICV 0RPA7S1MA25-Mar-2202-apr-2202-may-2230
-
Glisser pour voir

Ex Le Havre to Papeete (FCL REEFER)

NAVIREVOYAGECLOTUREEMPOTAGEDEPARTARRIVEETRANSIT TIME
CMA CGM ABU DHABIV 0RP9JS1MA25-oct-2127-oct-2130-oct-2106-dec-2137
APL MEXICOV 10-nov-2112-nov-2115-nov-2114-dec-2129
NORDPACIFICV 0RP9LS1MA08-nov-2110-nov-2113-nov-2117-dec-2134
MARINERV 0RP9NS1MA22-nov-2124-nov-2127-nov-2127-dec-2130
MARIUSV 0RP9PS1MA06-dec-2108-dec-2111-dec-2111-janv-2231
MAJESTICV 0RP9RS1MA20-dec-2122-dec-2125-dec-2125-janv-2231
MANDALAYV 0RP9TS1MA03-janv-2205-janv-2208-janv-2208-feb-2231
SEATRADE GREENV 0RP9VS1MA17-janv-2219-janv-2222-janv-2222-feb-2231
CMA CGM ABU DHABIV 0RP9XS1MA31-janv-2202-feb-2205-feb-2207-Mar-2230
NORDPACIFICV 0RP9ZS1MA14-feb-2216-feb-2219-feb-2221-Mar-2230
MARINERV 0RPA1S1MA28-feb-2202-Mar-2205-Mar-2204-apr-2230
CMA CGM TAMARINDV 0RPSGS1MA07-Mar-2209-Mar-2212-Mar-2211-apr-2230
CMA CGM WARATAHV 0RPA5S1MA21-Mar-2223-Mar-2226-Mar-2225-apr-2230
MAJESTICV 0RPA7S1MA28-Mar-2230-Mar-2202-apr-2202-may-2230
-
Glisser pour voir

Ex Le Havre to Noumea (LCL)

NAVIRECLOTUREETD LE HAVREETA NOUMEA
NORMADELIA ORP9HS1MA8-Oct16-Oct27-Nov
ABU DHABI ORPJD1MA22-Oct30-Oct 11 dec
NORDPACIFIC ORP9LS1MA5-Nov13-Nov 24 dec
MARINER ORP9NS1MA19-Nov27-Nov7-Jan
MARIUS ORP9PS1MA3-Dec11-Dec21-Jan
MAJESTIC ORP9RS1MA17-Dec25-Dec 04 feb
MANDALAY ORP9TS1MA31-Dec8-Jan 16 feb
SEATRADE GREEN ORP9VS1MA14-Jan22-Jan2-Mar
CGM ABU DHABI ORP9XS1MA28-Jan 05 feb15-Mar
NORDPACIFIC 0RP9ZS1MA11-Feb 19 feb 29-Mar
-
Glisser pour voir